ANMÄLAN TILL VÅRTERMINEN

Nu kan man anmäla sig till vårens kurser…

De kurser som finns på vårens schema är de kurser som erbjuds under vårterminen – tyvärr finns inte alla kurser valbara via anmälningsfunktionen på hemsidan. För att ändå kunna anmäla Dig till önskad kurs så kan Du välja en annan kurs och kommentera önskad kurs i ”upplysningsfältet”.

Tex: Du önskar att anmäla Dig till Showjazz vuxna (som inte finns som valbar kurs att klicka i) – klicka istället i valfri kurs och kommentera i ”upplysningsfältet” att Du önskar anmäla Dig till Showjazz vuxna (så korrigerar vi det manuellt tills samtliga kurser blir valbara).

För att eleven ska bli registrerad och få en plats i önskad grupp så måste anmälningsavgiften vara inbetald innan kursstart.

Har Du dansat tidigare på dansskolan så reserverar vi Din plats fram till och med den 15 januari.

Har Du inte anmält Dig innan 15 januari släpps Din plats till andra elever.

OBS! Du måste alltid göra en ny anmälan om Du vill behålla Din plats!