Dansundervisning

dansundervisning

Undervisningen är upplagd efter ålder och nivå. Alla barn och ungdomar utvecklas olika och det är viktigt att följa med varje elevs personliga utveckling. När en elev är mogen att ta klivet upp till nästa nivå, så får eleven en möjlighet att välja – stanna kvar i gruppen eller byta till en svårare grupp. Allt ska vara på elevens villkor och därför är det viktigt att valmöjligheten finns. De elever som vill satsa lite extra på dansen tränar i flera grupper och där kompletterar de olika grupperna varandra så att erfarenheterna i den ena gruppen ligger till grund för nästa grupp.

Sofia har huvudansvaret för planering, undervisning och koreografi och är utbildad danslärare via SDO, Sveriges Dansorganisation.

Dansskolan är SDO-ansluten och i och med det vet du att:
– Du alltid får undervisning som är up-to-date.
– Din lärare har en dansexamen och vet vad han/hon talar om.
– Du får korrekta grunder att bygga vidare på.
– Du kan få hjälp att utveckla din dansförmåga till nästa nivå.
– Din lärare deltar i kontinuerlig utbildning i SDO:s regi.

Till sin hjälp har Sofia assistenter och danslärare, som efter både praktiska och teoretiska prov, genomgått en inom dansskolan grundläggande utbildning. Varje danslärare blir av Sofia tilldelade de olika grupperna – allt beroende på elevernas ålder och nivå i kombination med varje instruktörs personlighet.