HÖSTTERMINEN 2018

Snart drar dansskolan igång höstterminen och anmälningarna fylls på i snabb takt. Har Du inte anmält Dig än så gör Du det via anmälningsfliken på hemsidan.