Ändring av tider

20.08.2019

För några av söndagsgrupperna har tiderna ändrats. Dessa tider är markerade med röd text.