Avbokning

Avbokning av kurs

Man har fem dagar på sig att avboka en kurs - räknat från elevens första lektionstillfälle. 

Avbokning sker via mail till avbokning@danscenter.com

OBS! En avbokning är endast giltig om den görs via ovanstående mail. Att avboka via annan förälder, danselev, danslärare etc gäller ej som giltig avbokning

I samband med avbokning anges följande

* avbokning

* elevens för- och efternamn

* kurs som ska avbokas

Om man inte avbokar via mail eller sms inom dessa fem dagar blir man betalningsskyldig för hela kursen.